Руски

/или съветски - все тая/

-24 -34 -4 -160 -22 -26    
САЩ B-1 B-2 B-52 B-58 B-66 FB-111    
Германия                
Англия Canberra TSR.2 Valiant Victor Vulcan
Франция Mirage - 4