Руски

/или съветски - все тая/

А-40 Бе-42 Ил-38 Ту-142
САЩ S-3 T-45    
Германия        
Англия Ganned Nimrod    
Франция Atlantique ALT2 Atlantique ALT3